Privacy Policy

Wanneer u contact opneemt met Call IT Now, deelt u persoonsgegevens. Dat verloopt via het contactformulier, een telefonisch gesprek of via een e-mail met een vraag. Sommige informatie van uw bezoek aan de website wordt verstuurd zonder dat u het zelf actief verstuurt (denk aan cookies). Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u hebt.

Call IT Now respecteert uw privacyen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Call IT Now verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door Call IT Now zelf verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van haar dienstverlening. Als u het contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET

Call IT Now slaat persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De ontvangen gegevens worden niet aan derden doorgespeeld voor commerciële doeleinden. Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, zijn in eerste instantie de volgende gegevens van u nodig om met elkaar in contact te komen:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

GOOGLE ANALYTICS

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleidvan Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Call IT Now wordt gebruikt en om rapporten over de website te kunnen verstrekken aan Call IT Now. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Te allen tijde hebt u het recht om uw toestemming in te trekken op aan

Call IT Now verleende gegevens. Indien dit verzoek niet door Call IT Now wordt gerespecteerd kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hebt u persoonsgegevens achtergelaten bij Call IT Now, dan hebt u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Call IT Now schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Call IT Now schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de dienstverlening door dit te melden bij navolgende adres:

Call IT Now
Praagsingel 488
3404 VL IJsselstein
wesley@callitnow.nl

BESLUITVORMING

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Call IT Now behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.